UNESCO представи Пловдив в мрежата на учещите градове

В началото на месец юли Пловдив стана първият български град, приет в международната образователна мрежа на ЮНЕСКО – Global Network of Learning Cities

В официалната страница на организацията бе публикувана статия под заглавие „Учещите градове в България: Пловдив се присъединява към Глобалната мрежа на учещите градове на ЮНЕСКО“, в която се акцентира на ангажираността на общинската администрация за изграждането на един наистина учещ град и заплануваните мерки в това отношение. 

Ето и целия текст на статията от 15-ти юли: 

Учещите градове в България са изправени пред вълнуващо развитие, след като Пловдив става първият град в страната, който се присъединява към Глобалната мрежа на учещите градове на ЮНЕСКО

Пловдив има население от 338 153 души. Градът е втори по големина в България и е водещ образователен център в южната част на страната. Той, също така, е номиниран за Европейска столица на Културата за 2019 г, заедно с гр. Матера, Италия. Градът е известен със своята мултикултурна среда, а все повече млади хора избират да живеят и работят в него. Пловдив смята за свое задължение осигуряването на възможности за самостоятелно развитие на своите жители и се стреми да създаде богата среда за живот и лично развитие. 

Преминаване от образователни политики към политики за учене през целия живот

При вече добре развитата образователна инфраструктура на града, общинската администрация счита, че е време за преминаване към следващата стъпка в това отношение и декларира своята ангажираност за изграждането на един наистина учещ град. Мерките, запланувани в тази връзка, включват оценка на потребностите от обучение и разработване на подходящи теми за такива инициативи. Освен това, Пловдив преразглежда своите образователни политики и планира промяна, която предвижда те да включват повече принципи за учение през целия живот. Ключова стъпка за изпълнението на своя план е създаването на орган в рамките на общинската администрация, който да планира, провежда, промотира и контролира инициативи за учение през целия живот и гражданско участие. 

Ставайки част от Глобалната мрежа на учещите градове, Пловдив има за цел да създаде обмен с други градове, чрез който да споделя и получава идеи за ефективни методи на насърчаване на образованието и устойчивото развитие. 

Вашият коментар