Поредица от франкофонски курсове реализира УХТ

Въвеждащ специализиран курс по френски език организира и проведе  Франкофонският център за академично качество при Университета по хранителни технологии. В курса взеха участие студенти първокурсници, които ще изучават университетските дисциплини на френски.

Студентите идват от езикови гимназии и споделиха, че курсът е добра възможност да усъвършенстват познанията си по езика и да добавят към усвоения досега материал нова информация, голяма част от която е от сферата на специализираната езикова подготовка, отнасяща се към на сферата хранителните технологии.

Целта на курса бе да се унифицират езиковите  познания на студентите първокурсници, да подпомогне тяхното бъдещо обучение в УХТ и да ги въведе в общите и специализираните дисциплини, които ще изучават. Въведен бе терминологичен апарат на изучаваните в УХТ специализирани модули чрез аудио- и видеоматериали. Според организаторите този курс ще допринесе  за по-бързата и лесна адаптация на първокурсниците в УХТ.

Провеждането на курса се финансира от Университетската агенция по франкофония (AUF). С нейното спомоществователство се реализират и други подобни инициативи от франкофоните в Университета по хранителни технологии.

Франкофонският център за академично качество проведе и обучение за преподаватели. То бе концентрирано върху запознаването и работата с платформата за дистанционно обучение Moodle. Развитието на дистанционните форми на обучение е една от основните  стратегии на AUF.

В курса участваха преподаватели от няколко пловдивски университета.

Франкофонският център за академично качество ще осъществи и нови курсове в близко бъдеще. В началото на октомври стартира езиков курс по френски за преподаватели, който  ще бъде воден от лектор от Франция. След това франкофоните в Университета по хранителни технологии ще проведат и  курс за работа с интерактивна бяла дъска.

 

 

 

 

Вашият коментар